Information från Hallands Djursjukhus och
Veterinär Fälths Hästklinik.

 

Den 1 oktober 2013 blir Veterinär Fälths Hästklinik i Ljungby en del av Hallands Djursjukhus AB. Sammanslagningen innebär att Ljungbykliniken får tillgång till Hallands Djursjukhus omfattande personella och materiella resurser. Kliniken i Ljungby kommer att bemannas av hästveterinärer från Hallands Djursjukhus. Veterinär Mikael Fälth kommer även fortsättningsvis att delta i verksamheten.

Adobe Systems

Ljungbykliniken har operationsavdelning, laboratorium, digital röntgen, ultraljudsutrustningar för gynekologi och för undersökning av leder och senor, endoskopiutrustning för luftvägsundersökningar, veterinär med speciell ögonkompetens, m.m.
Vi arbetar främst med allmän kirurgi, gynekologi, luftvägsproblem, tandbehandlingar och hältutredningar.

Tel: 0372-75 55 00, Ringvägen 9, 341 32 LJUNGBY
www.hallandsdjursjukhus.se

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den 28 augusti 2010 invigde jordbruksminister Eskil Erlandsson våra nya lokaler.

Över 500 glada besökare inspekterade lokalerna under dagen.

Fler bilder från invigningen. Klicka här.

 

 

Kristina Fälth

Karin Fälth

Ellinore Fälth